Prijavite se na našu mailing listu

    


NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I PORTAL JAVNIH NABAVKI
Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R

NOVI ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA I PORTAL JAVNIH NABAVKIDanijela Bojović
članica Radne grupe za izradu Zakona o javnim nabavkama SrbijeImajući u vidu da 1. jula 2020. godine počinje primena Novog Zakona o javnim nabavkama, pozivamo vas na Seminar na kojem će biti posebno obrađena sva pravila u sprovođenju otvorenog postupka javne nabavke, kako podneti ponudu i zaštiti prava u postupku javne nabavke. 

Novi Zakon o javnim nabavkama uvodi nove postupke javnih nabavki, nove rokove i načine za podnošenje ponuda i sprovođenje postupka. Novim Zakonom se uvode novi vrednosni limiti (pragovi) i novi izuzeci od primene Zakona. Sve ove novine imaju za cilj povećanje efikasnosti i pojednostavljenje postupaka javnih nabavki kako za naručioce, tako i za ponuđače.  

Cilj Seminara je upoznavanje polaznika sa novinama u ovoj oblasti i obuka za sprovođenje postupaka prema rešenjima koja su jednostavnija kako za naručioca, a tako i za ponuđače. Na Seminaru će biti reči o pravilnicima čije se usvajanje očekuje u danima uoči ili neposredno nakon Seminara.

Takođe, učesnici Seminara će imati priliku da se pripreme i za rad na Portalu javnih nabavki (demo platforma dostupna od 16.06.2020.), kao i da u direktnom kontaktu sa predavačem dobiju konkretne odgovore na probleme iz dasadašnje prakse i moguća rešenja.


Program Seminara:

- Osnovne odredbe
- Izuzeci od primene Zakona
- Postupci javnih nabavki
- Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta
- Stručna ocena ponuda, zaključenje i izmene ugovora
- Zaštita prava u postupku
- Portal javnih nabavki i rad na (demo platformi / Portalu javnih nabavki
- Pitanja i odgovoriPREDAVAČ:

Danijela Bojović, članica Radne grupe za izradu Zakona o javnim nabavkama Srbije
KOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.     011/ 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs Aktuelno

Foto galerija