Prijavite se na našu mailing listu

    


MJENICA U POSLOVNOJ PRAKSI I SUDSKOM POSTUPKU
Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R

MJENICA U POSLOVNOJ PRAKSI I SUDSKOM POSTUPKU

7. jul 2020. godine
10:00 do 16:00 časova
SARAJEVO
Hotel “Hollywood” (adresa: Dr. Pintola 23, Ilidža)


mr Darko Stamenić
sudija, Okružni sud, Banja Luka 
TEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

1. POJAM I ISTORIJAT MJENICE

2. NAČELA MJENIČNOG PRAVA 
(pismenosti ili formalnosti, inkorporacije, fiksne mjenične obaveze, solidarnosti, neposrednosti i samostalnosti)

3. VRSTE MJENICA 
(trasirana, sopstvena ili vlastita, bjanko ili blanko mjenica, komisiona mjenica, domicilirana, kalendarska)

4. FORMA I SADRŽINA MJENICE

5. MJENIČNI SUBJEKTI

6. MJENIČNE KLAUZULE 
(klauzula o kamati, rekta klauzula, klauzula bez regresa, klauzula bez protesta)

7. MJENIČNE RADNJE 
(izdavanje mjenice, prenos mjenice ili indosament, cediranje mjenice, prijem mjenice ili akcept, mjenično jemstvo ili aval, intervencija, umnožavanje mjenice)

8. DOSPJELOST MJENIČNE OBAVEZE

9. PREZENTACIJA MJENICE

10. PROTEST

11. NOTIFIKACIJA

12. REGRES

13. MJENIČNA TUŽBA

14. MJENICA KAO VJERODOSTOJNA ISPRAVA

15. MJENIČNI PRIGOVORI

16. ZASTARJELOST

17. NEOSNOVANO BOGAĆENJE

18. SUDSKA PRAKSA 

PITANJA I ODGOVORIPREDAVAČ

mr Darko Stamenić, sudija, Okružni sud, Banja Luka (predavač ima višegodišnje iskustvo u radu na poslovima mjenice u bankarskom sektoru i sudu)
KOTIZACIJA
KM 249,00

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
552000 - 00003655 - 59
Addiko Bank, Banja Luka


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

m.    062 727-617
t.     00 381 11 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs Aktuelno

Foto galerija