Prijavite se na našu mailing listu

    


MJENICA U POSLOVNOJ PRAKSI I SUDSKOM POSTUPKUTAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


MJENICA U POSLOVNOJ PRAKSI I SUDSKOM POSTUPKUDATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

12. decembar 2019. godine, od 10:00 do 16:00 časova, SARAJEVO
Hotel “Hollywood” (adresa: dr Pintola 23, Ilidža, Sarajevo)PREDAVAČ:

mr Darko STAMENIĆ, sudija, Okružni sud, Banja Luka 
(predavač ima višegodišnje iskustvo u radu na poslovima mjenice u bankarskom sektoru i sudu)TEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:


- POJAM I ISTORIJAT MJENICE

NAČELA MJENIČNOG PRAVA (pismenosti ili formalnosti, inkorporacije, fiksne mjenične obaveze, solidarnosti, neposrednosti i samostalnosti)

VRSTE MJENICA (trasirana, sopstvena ili vlastita, bjanko ili blanko mjenica, komisiona mjenica, domicilirana, kalendarska)

FORMA I SADRŽINA MJENICE

MJENIČNI SUBJEKTI

MJENIČNE KLAUZULE (klauzula o kamati, rekta klauzula, klauzula bez regresa, klauzula bez protesta)

MJENIČNE RADNJE (izdavanje mjenice, prenos mjenice ili indosament, cediranje mjenice, prijem mjenice ili akcept, mjenično jemstvo ili aval, intervencija, umnožavanje mjenice)

DOSPJELOST MJENIČNE OBAVEZE

PREZENTACIJA MJENICE

PROTEST

NOTIFIKACIJA

REGRES

MJENIČNA TUŽBA

MJENICA KAO VJERODOSTOJNA ISPRAVA

MJENIČNI PRIGOVORI

ZASTARJELOST

NEOSNOVANO BOGAĆENJE

SUDSKA PRAKSA 

PITANJA I ODGOVORIKOTIZACIJA
KM 249,00

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
552000 - 00003655 - 59
Addiko Bank, Banja Luka


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.     00 381 11 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs Aktuelno

Foto galerija