Prijavite se na našu mailing listu

    


RAD I RADNI ANGAŽMAN STRANACA U BIHTAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


RAD I RADNI ANGAŽMAN STRANACA U BIHDATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

21. novembar 2019. godine, od 10:00 do 16:00 časova, SARAJEVO
Hotel “Hollywood” (adresa: dr Pintola 23, Ilidža, Sarajevo)


PREDAVAČI:

Muhamed MUJAKIĆ, dipl.iur, Sarajevo

Enes OBRALIJA, dipl.iur, SarajevoTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

Trend zapošljavanja stranaca u Bosni i Hercegovini je sve izraženiji. Multinacionalne kompanije, banke, kompanije sa većinskim stranim kapitalom, međunarodne vladine i nevladine organizacije, sve češće imaju potrebu za zapošljavanjem stranaca i implementiraju različite radne prakse. Na seminaru će biti predstavljeni postupci i procedure koje se odnose na radno angažovanje stranaca od momenta kada poslodavac iskaže potrebu za zapošljavanjem stranca, preko pribavljanja radne dozvole, ovjere pozivnog pisma, do rješavanja boravišnog statusa stranca. Pored zapošljavanja sa radnom dozvolom, biće predstavljene i mogućnosti zapošljavanja stranca bez radne dozvole, zapošljavanje visokokvalifikovanog osoblja po osnovu plave karte te postupak i procedure u slučaju premještaja unutar pravnog lica. Poseban dio seminara će biti posvećen problematici inspekcijskog nadzora nad primjenom zakonskih obaveza poslodavaca. Unutar svake tematske cjeline, učesnici seminara će imati priliku da dobiju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme iz oblasti zapošljavanja i rada stranaca u BiH, zasnovane na dugogodišnjoj praksi naših predavača u oblasti radnog angažovanja stranaca.

Zakonske odredbe
Zakon o strancima; Zakon o zapošljavanju stranaca;

Angažovanje stranca za rad
Vrste ugovora o radnom angažovanju; Obaveze stranaca; Obaveze poslodavaca; Potreba pribavljanja radne dozvole; Ovjera pozivnog pisma; Pribavljanje odgovarajuće vize;

Radna dozvola i mogućnost rada bez radne dozvole
Radna dozvola; Veza između radne dozvole i odobrenog boravka; Rad bez radne dozvole; Rad na osnovu potvrde o prijavi rada; Premještaj unutar pravnog lica; Zapošljavanje visokokvalifikovanog osoblja - plava karta

Regulisanje boravišnog statusa stranaca sa radnim angažmanom u BiH
Prijava boravišta; Vrste boravka; Zahtjev za odobrenje privremenog boravka; Potrebna dokumentacija za odobrenje privremenog boravka; Pravni osnov za odobrenje boravka; Prava i obaveze koje proističu iz odobrenog boravka; Prestanak odobrenog boravka;

Inspekcijski nazor u oblasti zapošljavanja stranaca
Prekršajno kažnjavanje poslodavca; Prekršajno kažnjavanje stranca; Otkaz boravka strancu;

Pitanja i odgovoriKOTIZACIJA
KM 249,00

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
552000 - 00003655 - 59
Addiko Bank, Banja Luka


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.     00 381 11 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs