Prijavite se na našu mailing listu

    


NAPLATA NOVČANIH I NENOVČANIH POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA (IZVRŠNOG, LIKVIDACINONG I STEČAJNOG)TAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


NAPLATA NOVČANIH I NENOVČANIH POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA
(IZVRŠNOG, LIKVIDACINONG I STEČAJNOG) 

I

SPORNA PRAVNA PITANJADATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

11. jun 2019. godine, od 10:00 do 16:00 časova, Hotel Palace, Topličin venac 23, BeogradTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

- Odnos sudskog i vansudskog postupka namirenja 
- Obustava postupka izvrsenja u slucaju neplacanja predujma ( javni izvrsitelj) 
Izvrsenje kad se posle sticanja zaloznog prava promeni vlasnik nepokretnosti 
Posebne odredbe o izvrsnom postupku na nepokretnostima koje nisu upisane u katastar nepokretnosti 
Dodatna sadrzina predloga za izvrsenje ( cl.300 zio) 
Izvrsenje nepravosnaznih sudskih odluka ( cl.368 zpp-a i cl.43 st.4 zio) 
Izvrsenje na novcanom potrazivanju izvrsnog duznika 
Predaja pokretnih stvari 
Ispraznjenje i predaja nepokretnosti 
Izvrsenje cinjenja, necinjenja ili trpljenja ( cl.359-367zio) 
Izvrsenje odluke o deobi suvlasnicke stvari ( cl.386-389 zio) 
Resenje o izvrsenju o prinudnoj naplati sudske takse.
Likvidacija privrednih društava:  
dobrovoljna 
prinudna
Stečaj privrednih društava:  
bankrotstvo, unovčenje imovine, prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica i obustava stečajnog postupka, namirenje poverilaca, zaključenje stečajnog postupka, raspodela viška deobne mase
reorganizacija u stečaju

Unapred pripremljen plan reorganizacije
Pitanja i odgovoriKOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.    011 / 30 333 50 
a.   Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.   taz.organizacija@gmail.com
w.  www.taz.rs Aktuelno

Foto galerija