Prijavite se na našu mailing listu

    


NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA IZVRŠNOG, LIKVIDACIONOG I STEČAJNOG POSTUPKATAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


NAPLATA POTRAŽIVANJA PUTEM SUDSKIH POSTUPAKA
IZVRŠNOG, LIKVIDACIONOG I STEČAJNOG POSTUPKADATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

20. novembar 2019. godine, od 10:00 do 16:00 časova, SARAJEVO
Hotel “Hollywood” (adresa: dr Pintola 23, Ilidža, Sarajevo)


PREDAVAČI:

Samra AKOVA, sudija, Kantonalni sud Sarajevo

Hakija ZAJMOVIĆ, sudija, Općinski sud SarajevoTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

1.  Naplata potraživanja putem likvidacionog i stečajnog postupka

Odluka o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka 
Direktno otvaranje postupka 
Preuzimanje stečajne mase
Unovčavanje nepokretnosti bez tereta 
Unovčavanje nepokretnosti sa teretom
Prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica
Posljedice prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica 
Unovčavanje pokretnih stvari 
Prijava potraživanja 
Završna dioba
Zaključenje stečajnog postupka


2. Naplata potraživanja u izvršnom postupku

Pretpostavke za određivanje prinudnog izvršenja
Nadležnost suda
Izvršna i Vjerodostojna isprava
Podobnost Isprave za izvršenje
Sadržaj Prijedloga za izvršenje
Utvrđivanje imovine izvršenika
Sadržaj Rješenja o izvršenju
Pravni lijekovi u Izvršnom postupku
Uloga tražioca izvršenja u Izvršnom postupku


3. Pitanja i odgovoriKOTIZACIJA
KM 249,00

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
552000 - 00003655 - 59
Addiko Bank, Banja Luka


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.     00 381 11 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs