Prijavite se na našu mailing listu

    


MENICATAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


MENICA 

ULOGA TRASIRANE I AVALIRANE MENICE U NAPLATI POTRAŽIVANJA OD DUŽNIKA U BLOKADI I PROMENA REDOSLEDA PRINUDNE NAPLATE MENICEDATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

6. jun 2019. godine, od 10:00 do 16:00 časova, Hotel Palace, Topličin venac 23, BeogradTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

- Propisi koji uređuju  memicu i prinudnu naplatu
Postupak ,  organ i redosled  prinudne naplate
Osnovni elementi trasirane menice i izdavanje trasirane menice, kako bi se naplatilo potraživanje od dužnika u blokadi
Registrovanje  trasirane menice, podnošenje na isplatu i prinudna naplata trasirane menice (uvođenje likvidnog pravnog lica - trasata,  kao glavnog meničnog dužnika)
Osnovni elementi avalirane menice i izdavanje avalirane menice u cilju naplate potraživanja od dužnika u blokadi
Registrovanje  avalirane menice i  postupak naplata od avaliste -  pravnog lica
Elementi sopstvene menice i promena redosleda naplate sopstvene menice izdejstvovanjem sudskog rešenja o dozvoli izvršenja (prebacivanje menice iz III u II red prioriteta)
Ko može preizeti meničnu obavezu u pravnom licu (različita shvatanja NBS i sudova)
Izdavanje i naplata neregistrovanih menica - prednosti i mane 
Izdavanje i naplata menice bez korišćenja pečata (rizici i pogodnosti)
Podnošenje na izvršenje i naplatu menica u posebnim slučajevima:

kada je račun meničnog dužnika ugašen u banci preko koje je izvršena registracija menica
kada je promenjen naziv meničnog dužnika
kada je kod dužnika izvršena statusna promena
u slučaju pokretanja postupka likvidacije meničnog dužnika
u slučaju pokretanja stečajnog postupka protiv meničnog dužnika

Korišćenje klauzule “ne po naredbi” kako bi se izbegao eskont i indosiranje menice
Menica u spoljnotrgovinskom poslovanju
Pitanja i odgovoriKOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.    011 / 30 333 50 
a.   Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.   taz.organizacija@gmail.com
w.  www.taz.rs Aktuelno

Foto galerija