Prijavite se na našu mailing listu

    


UPRAVLJANJE RIZIKOM U PROIZVODNJI I PROMETU MEDICINSKIH SREDSTAVATAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


UPRAVLJANJE RIZIKOM U PROIZVODNJI I PROMETU MEDICINSKIH SREDSTAVADATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

4. jun 2019. godine, od 10:00 do 16:00 časova, Hotel Palace, Topličin venac 23, BeogradTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

Upravljanje rizikom u regulisanom okruženju - smernice i standardi
- ISO 31 000- Upravjanje rizikom u kompanijama- principi i smernice
- ICH Q9- Upravljanje rizikom u kvalitetu
- ISO 14 971- Upravljanje rizikom za medicinska sredstva

Alati i tehnike u upravljanju rizikom
- FMEA analiza
- HACCP metoda
- Išikava dijagram
- Montekarlo simulacija

Očekivanja regulatornih organa
- Primeri iz prakse (upravljanje rizikom kod reklamacija, defekata kvaliteta, validacije)

Pitanja i odgovoriKOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.    011 / 30 333 50 
a.   Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.   taz.organizacija@gmail.com
w.  www.taz.rs Aktuelno

Foto galerija