Prijavite se na našu mailing listu

    


PORESKI PROPISI - NAJNOVIJE IZMENETAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


PORESKI PROPISI
NAJNOVIJE IZMENEDATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

13. decembar 2018. godine, od 10:00 do 16:00 časova, Hotel Palace, Topličin venac 23, BeogradTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

- Najnovije izmene poreskih propisa

- Predlozi zakona koji su trenutno u skupštinskoj proceduri, a čije se usvajanje očekuje do kraja godine:
Predlog Zakona o izmenama i dopunama 
Predlog Zakona o porezu na dohodak građana 
Predlog Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
Predlog Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
Predlog Zakona o porezu na dobit pravnih lica

- Pitanja i odgovoriKOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.    011 / 30 333 50 
a.   Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.   taz.organizacija@gmail.com
w.  www.taz.rs