Prijavite se na našu mailing listu

    


NOVI ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKATAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


NOVI ZAKON O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKADATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

28. novembar 2018. godine, od 10:00 do 16:00 časova, Hotel Palace, Topličin venac 23, BeogradTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

Ovim Zakonom se po prvi put uređuje uspostavljanje, sadržina, osnovi evidentiranja i način vođenja Centralne evidencije stvarnih vlasnika pravnih lica i drugih subjekata registrovanih u Republici Srbiji. Zakon se primenjuje na privredna društva, zadruge, ogranke stranih privrednih društava, poslovna udruženja i udruženja, fondacije i zadužbine, ustanove, kao i predstavništva stranih privrednih društava, udruženja, fondacija i zadužbina.
 
Svi navedeni subjekti su dužni da najkasnije do 31. januara 2019. izvrše evidentiranje svih podataka relevantnih za Centralnu evidenciju preko internet stranice APR-a (Agencije za privredne registre), koja je zadužena za vođenje Centralne evidencije stvarnih vlasnika.

Sadržaj Seminara:  

Predmet Zakona
Primena Zakona
Sadržina Centralne evidencije
Osnovi evidentiranja
Način vođenja Centralne evidencije
Izvodi i Potvrda iz Centralne evidencije
Objavljivanje i dejstvo evidencije
Čuvanje podataka
Pravno sredstvo za stvarne vlasnike
Nadzor
Krivično delo - predviđene kazne zatvora u trajanju od tri meseca do pet godina
Prekršaji - predvićene novčane kazne u iznosu od 500.000 do 2.000.000 dinara za pravno lice, odnosno 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u pravnom licu

Pitanja i odgovoriKOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.    011 / 30 333 50 
a.   Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.   taz.organizacija@gmail.com
w.  www.taz.rs