Prijavite se na našu mailing listu

    


NAKNADA ŠTETE U SUDSKOJ PRAKSITAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


NAKNADA ŠTETE U SUDSKOJ PRAKSIDATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

26. novembar 2018. godine, od 10:00 do 16:00 časova, Hotel Palace, Topličin venac 23, BeogradTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

- Opšta mesta o osnovama odgovornosti i šteti
Odgovornost po osnovu krivice i objektivna odgovornost
Odgovornost preduzeća i drugih pravnih lica prema trećem
Odgovornost za štetu od opasne stvari ili opasne delatnosti
Odgovornost u slučaju udesa izazvanog motornim vozilom u pokretu
Podeljena odgovornost
Solidarna odgovornost
Zastarelost potraživanja

Naknada materijalne štete:
Uspostavljanje ranijeg stanja i naknada u novcu
Naknada u obliku novčane rente
Obična šteta i izmakla korist
Potpuna naknada
Naknada u slučaju smrti, telesne povrede i oštećenja zdravlja

Naknada nematerijalne štete:
Objavljivanje presude ili ispravke
Novčana naknada za pretrpljene fizičke bolove, za strah, za pretrpljene duševne bolove zbog umanjenja životne aktivnosti i naruženosti, zbog smrti bliskog lica i naročito teškog invaliditeta bliskog lica
Naknada štete zbog povrede prva ličnosti
Naknada buduće štete
Nasleđivanje i ustupanje potraživanja naknade nematerijalne štete

NAPOMENA: Pojmovi i pravila o naknadi štete propisana Zakonom o obligacionim odnosima će biti objašnjena kroz primere iz sudske prakse. Ukazaće se kako pravilno sastaviti tužbu i postaviti tužbeni zahtev čiji je predmet naknada štete, kao i o izvođenju dokaza veštačenjem.  Biće ukazano i na neka bitna rešenja iz Prednacrta Građanskog zakonika.

Pitanja i odgovoriKOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.    011 / 30 333 50 
a.   Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.   taz.organizacija@gmail.com
w.  www.taz.rs