Prijavite se na našu mailing listu

    


KREDITNI POSLOVI SA INOSTRANSTVOMTAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


KREDITNI POSLOVI SA INOSTRANSTVOMDATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

22. novembar 2018. godine, od 10:00 do 16:00 časova, Hotel Palace, Topličin venac 23, BeogradTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

- Mogući korisnici finansijskih zajmova i finansijskih kredita
- Razlika između finansijskog zajma i finansijskog kredita
- Obaveze i rokovi izveštavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom
- Mogućnost izbora odn. promene ovlašćene banke za obavljanje postupaka izveštavanja po nalogu rezidenta- privrednog društva
- Obrasci koji prate realizaciju svakog kreditnog posla sa inostranstvom
- Elementi ugovora o kreditu koji rezident mora zaključiti sa nerezidentom
- Mogućnost uzimanja kredita od strane rezidenta za otplatu kredita odobrenog od strane ovlašćene banke u zemlji
- Postupak u vezi sa regulisanjem zatezne kamate po osnovu docnje u otplati kredita od strane rezidenta
- Mogućnost uzimanja sindiciranog kredita
- Preduzetnik kao nosilac kapitalnih poslova, sa posebnim osvrtom na kreditne poslove sa inostranstvom
- Fizičko lice kao korisnik kredita iz inostranstva Mogućnost otplate zajma odnosno kredita pre roka
- Mogućnost otplate zajma odnosno kredita pre roka
- Obavezni troškovi izveštavanja po osnovu kreditnih poslova sa inostranstvom
- Prestanak kreditnog posla sa inostranstvom
- Obavezno izveštavanje Kreditnog biroa u vezi sa realizacijom kreditnog posla rezidentaKOTIZACIJA
RSD 14.900

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
205-64691-15
Komercijalna banka ad Beograd


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

t.    011 / 30 333 50 
a.   Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.   taz.organizacija@gmail.com
w.  www.taz.rs