Prijavite se na našu mailing listu

    


STVARNA PRAVA / POSLOVANJE U BIH - DOING BUSINESS IN BIHTAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


STVARNA PRAVA
POSLOVANJE U BIH - DOING BUSINESS IN BIH
KAKO UČINITI PRAVNI OKVIR U BIH POVOLJNIM OKRUŽENJEMDATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

18. decembar 2018. godine, od 10:00 do 16:00 časova, 
Hotel “Hollywood” (adresa: dr Pintola 23, Ilidža), Sarajevo


PREDAVAČ:

Prof. dr Meliha POVLAKIĆ, Pravni fakultet Univerztiteta u SarajevuTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

Stjecanje stvarnih prava na nekretninama od strane stranaca i to: prava vlasništva, prava građenja, prava služnosti, hipoteke.

Sigurne pravne transakcije nekretninama - da li je predbilježba adekvatan način osiguranja kupca, posebno obzirom na pravne posljedice predbilježbe u izvršnom postupku.

Da li klasična podjela na pokretne i nepokretne stvari i dejstvo načela superficies solo cedit omogućavaju jednostvana pristup kreditima posebno u slučajevima finansiranja green technologies (neiskorištene mogućnosti Okvirnog zakona o zalozima u BiH)

Ugovorni odnosi između dva privredna subjekta (B2B ugovori) i između privrednog subjekta i potrošača (B2C ugovori) u svjetlu Zakon o finansijskom poslovanju preduzeće i Zakona o zaštiti potrošača. Dva nevedena zakona predstavljaju implementaciju određenih direktiva EU, pa će se analizirati, između ostalog, i usklađenost BiH ugovornog prava sa evropskim pravim i praktični problemi koji iz toga proističu.

Svjetska banka procjenjuje povoljnost poslovnog okruženja jedne zemlje prema više faktora. Neki se odnose na privatno pravo i to posebice na sigurne transakcije nekretninama i olakšan pristup kreditu. U ovom kontekstu su od značaja prije svega Zakon o stvarnim pravima FBiH, Zakon o zemljišnim knjigama FBiH, Okvirni zakon o zalozima u BiH, Zakon o izvršnom postupku FBiH, ali i određeni zakoni koji u BiH predstavljaju implementaciju EU Direktiva (Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o finansijskom poslovanju).

Pitanja i odgovoriKOTIZACIJA
KM 249,00

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu kotizacije izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
552000 - 00003655 - 59
Addiko Bank, Banja Luka


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primjerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

m.  062 909-190
t.  00 381 11 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs