Prijavite se na našu mailing listu

    


ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJUTAZ, regionalna organizacija za edukaciju, naučna istraživanja i unapređenje rada pravosudnih, ekonomskih, finansijskih, prosvetnih i upravnih organa, organizuje:


Jednodnevni, specijalistički S E M I N A R


ZAKON O DEVIZNOM POSLOVANJU
NAJČEŠĆI PROBLEMI U PROVEDBI ZAKONADATUM I MESTO ODRŽAVANJA SEMINARA:

13. novembar 2018. godine, od 10:00 do 16:00 časova, 
Hotel “Hollywood” (adresa: dr Pintola 23, Ilidža), Sarajevo


PREDAVAČ:

Nusreta ČERKEZ, Federalno ministarstvo financija Federacije BIH, SarajevoTEME KOJE ĆE SE OBRAĐIVATI NA SEMINARU:

I Tekuće transakcije
plaćanje usluga nerezidentima učinjenih na teritoriji Federacije BiH
plaćanje preko centralnog računa (intercompany) firme matice - nerezidenta (pooling poslovi, netting poslovi i sl.)
on-line plaćanja u transakcijama sa inostranstvom putem PayPal-a i ostalih sličnih računa 
trgovanje kriptovalutama
plaćanje rezidenta i nerezidenta putem posrednika 
obračunski oblici plaćanja (cesija, asignacijia, kompenzacija i drugi oblici)
realizacija ino čekova
plaćanja i naplate u gotovini između rezidenata i nerezidenata
devizna blagajna
iznošenje efektivnog novca na graničnim prelazima u Federaciji BiH

II Kapitalne transakcije
kreditni poslovi 
jednostrani prenosi imovine 
ulaganja u nekretnine
ulaganja u vrijednosne papire
osnivanje firmi, predstavništava i poslovnih jedinica u inostranstvu sa aspekta Zakona o deviznom poslovanju
otvaranje deviznih računa pravnih i fizičkih licaKOTIZACIJA
KM 249,00

POPUSTI
- 10% popusta pravnim licima koja prijave više od dva učesnika na isti seminar
- BESPLATNO UČEŠĆE za prijavljenog petog učesnika na isti seminar
- 5% popusta pravnim licima čiji su predstavnici učestvovali na TAZ seminarima/edukacijama

Uplatu kotizacije izvršiti na račun:
TAZ Organizacija
552000 - 00003655 - 59
Addiko Bank, Banja Luka


U OKVIRU KOTIZACIJE TAZ OBEZBEĐUJE
- Specijalizovana, interaktivna predavanja sa primjerima i objašnjenjima iz prakse
- Certifikat o završenom Seminaru
- Štampani materijal koji se može koristiti u radu i praksi
- Posluženje (ručak, kafa, voda)

PRIJAVLJIVANJE I DODATNE INFORMACIJE

m.  062 909-190
t.  00 381 11 30 333 50
a.    Kralja Petra 69, 11000 Beograd
e.    taz.organizacija@gmail.com
w.   www.taz.rs